IEVADS

SIA Tessi (turpmāk – „Tessi” vai „mēs”), saprot, ka Jūs rūpējaties par savu personas datu aizsardzību, un mēs nopietni un rūpīgi attiecamies pret Jūsu personas datu apstrādi. Šī Privātuma politika apraksta mūsu praksi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, kā arī izskaidro Jūsu tiesības. Ņemot vērā, ka datu aizsardzība ir pastāvīgs pienākums, mēs periodiski varam papildināt šo Privātuma politiku, ieviešot jaunu personas datu apstrādes praksi.

„Jūs” šīs Privātuma politikas ietvaros var nozīmēt šīs vietnes www.tessi.lv apmeklētāju vai reģistrētu lietotāju.

INFORMĀCIJA, KURU MĒS VARAM IEGŪT NO JUMS

Personas dati:

Lai atbilstoši sniegtu Jums savus pakalpojumus, mēs varam apstrādāt šādus personas datus par Jums:

 1. Informācija, kuru Jūs sniedzat, izmantojot mūsu vietni www.tessi.lv, kā arī veicot pirkumus tajā kā nereģistrēts lietotājs(turpmāk – „Vietne”). Šādā informācijā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, Jūsu uzņēmuma nosaukums, no bankas saņemtā informācija par Jūsu veikto pirkuma apmaksu (vārds, uzvārds, konta numurs, apmaksas datums un summa);
 2. Informācija, kuru Jūs sniedzat, izmantojot mūsu Vietne, kā arī veicot pirkumus tajā kā reģistrēts lietotājs. Šādā informācijā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, Jūsu uzņēmuma nosaukums, no bankas saņemtā informācija par Jūsu veikto pirkuma apmaksu (vārds, uzvārds, konta numurs, apmaksas datums un summa), Jūsu pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture, informācija par regulārajiem maksājumiem, kā arī informācija par preču atgriešanu un maiņu;
 3. Sarakstes/komunikācijas ieraksts gadījumā, kad Jūs kontaktējaties ar mums. Šādā ierakstā var ietilpt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, un citi personas dati, kurus Jūs izpaužat šādas komunikācijas laikā;
 4. Ja Jūs esiet reģistrēts lietotājs – Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, Jūsu apmeklējuma detaļas, tostarp atrašanās vietas dati, tīmekļa reģistra ieraksti (weblogs), citi komunikācijas dati un resursi, kuriem Jūs piekļūstat.

Citi dati:

Mēs varam apkopot arī nepersonalizētu informāciju par Jums, kas neidentificē Jūs kā konkrētu personu. Šādā nepersonalizētā informācijā, ko mēs varam apstrādāt, ietilpst:

 1. Pārlūkprogrammas un ierīces dati, piemēram, IP adrese, operētājsistēma un pārlūka tips. Šie ir statistiski dati par vietnes lietotāju darbībām un ieradumiem, kas neidentificē nevienu personu;
 2. Sīkdatņu informācija, piemēram, Vietnē pavadītais laiks, apmeklētās lapas, izmantojamā valoda, un citi anonīmi datu plūsmas (traffic) dati;

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai ļautu Jums veikt mūsu piedāvāto preču iegādi. Šim nolūkam veiktā apstrāde pamatojas uz līgumu, kuru Jūs noslēdzāt ar mums, veicot mūsu piedāvāto preču pasūtījumu. Papildus tam mēs, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, varam izsūtīt Jums informatīvus e-pastus par Tessi jaunumiem un akcijām.

Piemēri, kā mēs varam izmantot Jūsu personas datus:

 • Jūsu veiktā pasūtījuma noformēšana un izsūtīšana;
 • Jūsu reģistrācija un autentifikācija Vietnē;
 • personalizētu Vietnes rīku piedāvāšana Jums;
 • nodrošināšana, ka saturs Vietnē tiek atspoguļots visefektīvākajā veidā, un mūsu Vietne ir droša;
 • mūsu Vietnes administrēšana;
 • atbildes uz Jūsu jautājumiem un klientu atbalsta sniegšana.

CIK ILGI MĒS GLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs glabāsim Jūsu personas datus uz laiku, kas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai, ja vien likumā netiek pieprasīts vai atļauts ilgāks glabāšanas laiks. Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka mums var būt pienākums uzglabāt Jūsu personas datus dažādu likumu ievērošanas nolūkiem, piemēram, grāmatvedības datu glabāšanas nolūkiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs pārstājat izmantot mūsu Vietni, mēs turpināsim glabāt noteiktus personas datus, lai izpildītu mūsu likumiskos pienākumus.

KĀ MĒS IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Noteiktos apstākļos mēs varam izpaust personas datus, kurus esam apkopojuši par Jums, šādām saņēmēju kategorijām:

 • Trešās personas – pakalpojumu sniedzēji. Mēs izpaužam personas datus mūsu pakalpojumu sniedzējiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams ar mērķi sniegt Jums mūsu pakalpojumus, piemēram, mēs nododam Jūsu kontaktinformāciju VAS “Latvijas Pasts”, ja esiet norādījuši, ka vēlaties saņemt preces pa pastu;

Mēs nenododam Jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējiem valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz to, kādos veidos mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus:

 • Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jūs varat izdarīt to, ieejot sadaļā “Mans konts” vai sazinoties ar mums;
 • Jums ir tiesības labot neprecīzu informāciju par Jums, kas ir mūsu rīcībā. Jūs varat izdarīt to, ieejot sadaļā “Mans konts” vai sazinoties ar mums;
 • Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei gadījumos, kad šāda apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu;
 • Jums ir tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus vai izbeigt Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka uz šīm tiesībām var attiekties noteikti izņēmumi. Piemēram, gadījumos, kad mums ir likumisks pienākums uzglabāt Jūsu personas datus, mēs nespēsim izpildīt Jūsu pieprasījumu, un šādā gadījumā mēs attiecīgi informēsim Jūs;
 • Jums ir tiesības lūgt mums izsniegt Jums Jūsu personas datus vai nodot tos tiešā veidā citam pārzinim, un mēs ievērosim šo prasību ar nosacījumu, ka personas datu apstrāde, ko mēs veicām iepriekš, tikusi veikta uz Jūsu piekrišanas pamata, vai bijusi nepieciešama līguma izpildei, kā arī ar nosacījumu, ka tas ir tehniski iespējami;
 • Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka mēs neesam ievērojuši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz Jūsu personas datiem.

DROŠĪBA

Visa informācija, kuru Jūs sniedzat, tiek glabāta drošos serveros, un mēs piemērojam atbilstošus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Kad Jūsu informācija tiek saņemta, mēs piemērojam stingras procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu jebkādu nesankcionētu pieeju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nekāda informācijas pārraide internetā nav pilnībā droša, un nav iespējams garantēt absolūtu drošību nekādai glabāšanas sistēmai. Ja Jums rodas jebkādi iemesli uzskatīt, ka Jūsu saskarsme ar mums vairs nav droša, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums.

GROZĪJUMI PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam grozīt vai papildināt šo Privātuma politiku. Jebkādas izmaiņas, kuras mēs ieviešam šajā Privātuma politikā turpmāk, tiek publicētas Vietnē, un šādas izmaiņas stājas spēkā datumā, kurā mēs publicējam atjaunoto Privātuma politiku.

KONTAKTI

Ja Jūs vēlaties sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, kas skar Jūsu privātumu vai šo Privātuma politiku, lūdzam izmantot e-pasta adresi tessi@inbox.lvvai adresi:

SIA Tessi
Mūrnieku 7, Rīga, Latvija, LV-1009